Elke hockey speler/speelster van U7 tot en met U19 wordt gedurende het seizoen op verschillende momenten formeel beoordeeld door trainer/coach en de hoofdtrainers. Hierbij wordt naar veel verschillende elementen op verschillende tijdstippen gekeken die vervolgens geclusterd worden in volgende grote onderdelen:

  1. Techniek
  2. Tactiek
  3. Mentaal
  4. Fysiek

Tevens worden ook enkele wedstrijden verspreid over het seizoen door de sportieve staf  bekeken en beoordeeld. Al deze informatie wordt ingevoerd in een speciaal voor Braxgata ontwikkeld evaluatie systeem (Braxgata Evaluatie Systeem) en vormt de basis om de team samenstelling voor het volgende hockeyseizoen op te starten.

De verschillende evaluaties worden tussen de hoofdtrainers besproken gezien ze op meerdere tijdstippen de evolutie van het team en de individuele spelers/speelsters weergeven.

Er wordt per leeftijdscategorie vervolgens gestart met het samenstellen van de 1-teams per leeftijdscategorie waarbij de beste en meest talentvolle spelers/speelsters worden opgelijst. Hierbij wordt ook gekeken naar het groeipotentieel per individuele speler/speelster met het oog op verdere ontwikkeling, attitude en houding in het team.  

Na de samenstelling van de 1-teams worden 2,3,4 en 5 teams samengesteld, eveneens aan de hand van de evaluaties per speler/speelster.

Ook hier wordt getracht om homogene teams samen te stellen om elke individuele speler/speelster optimaal verder te kunnen laten evolueren.

Er  kan uitzonderlijk beslist worden dat een speler/speelster in een hogere leeftijdscategorie wordt ingedeeld om de ontwikkeling verder te stimuleren en te prikkelen.

Wij begrijpen dat het samenblijven van ploegen op basis van vriendschapsbanden vaak gewenst is maar op jonge leeftijd maken de kinderen ook vele hockey groeisprongen die erkend moeten worden. Bovendien hebben wij de ervaring dat nieuwe vriendschappen zeer snel zijn gemaakt. Er wordt overigens gewaakt om zo weinig mogelijk “singletons” te creëren bij de teamsamenstelling dwz een speler/speelster die zonder een ploeggeno(o)t(e) uit de ploeg van het vorige seizoen in een volledig nieuw team wordt ingedeeld. Helaas is dit niet altijd mogelijk.

De uiteindelijke keuzes en team samenstelling worden gemaakt door de sportieve staf in onderling overleg.

Wat bij vragen over de ploegindeling?

Heb je als ouder na het online zetten van de teams vragen omtrent de ploegindeling, dan willen we je vragen om een mail te sturen met je vraag of opmerking naar braxjeugd@gmail.com

Vervolgens zal er een afspraak ingepland worden met u en de juiste personen om samen te zitten en dit te bespreken.

Waarom een afspraak?  Sereniteit en de nodige privacy om dit te bespreken en toe te lichten zijn hierin essentieel, vandaar het inplannen van een gesprek.

We hebben er bewust voor gekozen om deze procedure op te zetten, het heeft geen zin om andere wegen binnen de club te bewandelen om een antwoord te zoeken op uw vragen,.

Voorbereidingsstages 11-tallen

Voor de 1-teams bij de 11-tallen is er in augustus een verplichte voorbereidingsstage, als je hierop niet aanwezig kan zijn, dan zal je niet in het eerste team kunnen starten. Voor alle andere teams is er een vrijblijvende meerdaagse voorbereidingsstage in augustus, een absolute aanrader!

Open selectie bij 1-teams (11-tallen)

Er wordt bij de 1-teams gewerkt met een actieve open selectie waarbij er ten allen tijde door de sportieve staf wijzigingen kunnen doorgevoerd worden. Indien dit gebeurt, zal dit wel steeds in overleg zijn met de betrokken speler/speelster en er zal een argumentatie en werkpunten meegegeven worden aan de betrokken speler/speelster. Het is natuurlijk niet zo dat het spelen van één mindere wedstrijd als direct gevolg heeft dat er wijzigingen worden doorgevoerd aan een team samenstelling.

Het blijft echter de bedoeling om bij de eerste teams de sterkste ploegen te laten aantreden in de competitie. Gezien spelers continu evolueren en ontwikkelen is het logisch dat dit proces ook ingebouwd wordt in de ploegsamenstelling.

Wat bij vragen tijdens het seizoen?

Als er vragen zijn bij spelers/speelsters omtrent de wedstrijdopstelling, een mindere wedstrijd, open selectie, ….dan is het steeds de sportieve staf/coach die een toelichting kan geven aan de speler of speelster waarom een bepaalde keuze is gemaakt.

Zeker vanaf de leeftijdscategorie U14 en ouder is het een positieve ontwikkeling van de speler/speelster om zelf feedback te vragen aan de eigen coach hieromtrent. Door dit op een respectvolle manier te doen word je ook een completere speler/speelster.

Als u als ouder hieromtrent vragen heeft dan willen we u vragen contact op te nemen met de betrokken Categorie Verantwoordelijke van uw zoon of dochter (als u niet weet wie dit is, kan u deze info steeds terugvinden op de website). De Categorie Verantwoordelijke zal vervolgens een gesprek inplannen met u en de sportieve staf om toelichtingen te geven op een gepast moment.

Waarom via een afspraak? Het is niet de bedoeling om dit voor, tijdens of na een wedstrijd langs de kant van het veld te doen, of aan de toog, of tijdens de training. Sereniteit en de nodige privacy om dit te bespreken en toe te lichten zijn ook hier essentieel, vandaar het inplannen van een gesprek.